Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Paukeslag: de receptie van Gert Vlok Nel in de Lage Landen

In het kader van de zomercursus Nederlands 2017 van de Nederlandse Taalunie, ingericht door Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) ontving Poëziecentrum de stagiaire Giselle Botha (Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika).

Onder het motto ‘Het buitenland bekeken’ – naar de titel van een themanummer van het academische tijdschrift Nederlandse Letterkunde (2006) – ging de studente na hoe de beeldvorming van Gert Vlok Nel in het Nederlands tot vandaag is verlopen.

Op basis van bronnenmateriaal gevonden in het documentatiecentrum van Poëziecentrum(dichtbundels, recensies, krantenknipsels, tijdschriftartikels, ...) geeft zij een korte neerslag van haar onderzoek op Paukeslag.