Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Apéro Poëzie - samengesteld door Carl De Strycker & Katrien Van der Perre

Sinds 2016 zijn Poëziecentrum en deAuteurs tijdens Theater aan Zee te gast in Kaap met het wervelende poëzieprogramma Apéro Poëzie. Daarin vertelt een bekende poëzieliefhebber over zijn favoriete gedichten en mag die een lievelingsdichter uitnodigen. Daarnaast wordt er ook altijd een debutant voorgesteld aan het publiek. In Apéro Poëzie wordt niet alleen gepraat over poëzie, maar worden de gedichten ook live getekend door een illustrator.

 

Naar aanleiding van de vijfde editie dit jaar kijken we terug op de voorstellingen waarin poëzie gelezen, besproken, getekend en gezongen wordt. De bloemlezing bevat gedichten van alle dichters die te gast waren en illustraties van alle tekenaars die we mochten ontvangen. Het is werk dat gebracht werd met zicht op zee en dat zich leent om bij een aperitief te lezen en te herlezen.

Met gedichten van onder anderen: Charlotte Van den Broeck, Delphine Lecompte, Hagar Peeters, Tonnus Oosterhoff, Peter Verhelst en Kira Wuck.

Met illustraties van onder anderen Sabien Clement, Shamisa Debroey, Gerda Dendooven, Ingrid Godon, Wide Vercnocke en Sarah Yu Zeebroek.

Bergen bergen slagroomsoezen - 5 jaar Gouden Poëziemedaille en Poëziesterren

Na vijf edities Gouden Poëziemedaille en vijf edities Poëziesterren voor kinderen van 4 tot 12 jaar worden nu de hoogtepunten gebundeld in de bloemlezing Bergen bergen slagroomsoezen. Gestart in 2014 als een experiment in het onderwijs, schreven zich in 2022 al 105.000 leerlingen van 6034 klassen in om mee te stemmen voor hun lievelingsgedicht, telkens in hun leeftijdscategorie; een vakjury reikt een medaille uit aan de auteur van de beste dichtbundel.

De bloemlezing Bergen bergen slagroomsoezen (PoëzieCentrum, 2022) verzamelt de twintig hoogtepunten uit deze vijf edities, en brengt ook vijf tekenaars in beeld die de voorbije edities de opdracht kregen de winnende gedichten te illustreren. Deze bloemlezing kwam tot stand vanuit de samenwerking tussen CANON Cultuurcel en Poëziecentrum. De bundel kost 15 euro en is verkrijgbaar via de (web)shop van Poëziecentrum.

Het project past binnen de campagne Vrienden voor het Lezen en brengt ook moeilijke lezers tot bij taal die feestviert: poëzie. Ministers Ben Weyts (onderwijs) en Jan Jambon (cultuur), die dit project ondersteunen, ontvingen het eerste exemplaar van de bundel en kozen ook hun lievelingsgedicht. Je leest het interview met de beide ministers hier of in de laatste Poëziekrant van 2022 (decembernummer).

Mede dankzij deAuteurs, die de productie sponsorde, ontvangen alle basisscholen de bundel Bergen bergen slagroomsoezen vanaf 22/09/2022 op hun schooladres, samen met het magazine Boekenjuf/meester 2022 en info over de komende voorleesweek in november. Recente poëzie lezen, prikkelt niet alleen de smaak van jonge lezers en hun liefde voor taal maar stimuleert ook uitgevers om te blijven investeren in dit waardevolle genre. Leerkrachten komen in contact met hedendaagse taalvondsten en brengen rijke teksten binnen in hun klas. Nadien vinden ze, net als uitgevers van schoolmateriaal, heel wat educatieve inspiratie op CultuurkuurKlik hier voor meer informatie.

Bij de bekroonde gedichten werden lestips ontwikkeld om creatief met poëzie aan de slag te gaan. Van de vier winnende gedichten maakte illustratrice Lotte Van De Walle prachtige, kleurrijke posters! Samen met het magazine worden ook deze posters in het  gratis leespakket verspreid naar alle basisscholen in Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie.

Op zoek naar meer info over het educatief project Gouden Poëziemedaille en de Poëziesterren? Klik hier voor meer informatie.

 

Alfabels - Wiel Kusters & Joep Bertrams

‘Van ’t allerdiepste wel de hoogste tree’ en ‘Ik  kan, weet je, verduiveld goed niet zingen,  / niet tekenen ook’. Ziehier een paar regels uit Alfabels, de bundel waarmee de Zuid-Nederlandse dichter Wiel Kusters zijn vijfenzeventigste verjaardag viert.

Tot het schrijven van de in Alfabels bijeengebrachte gedichten heeft de dichter zich laten verleiden door het zeventig jaar oude populaire abc-boekje van Rie Cramer, dat begint met ‘A is een aapje, dat eet uit zijn poot’. Cramers versjes dienen in Alfabels dan als motto bij Kusters’ zesentwintig gedichten. Gedichten die men als uitingen kan zien van een dichterlijk verlangen naar de wereldwording van letters en woorden. Diepte en hoogte, lichtheid en zwaarte vloeien in deze poëzie op onnavolgbare wijze samen. En welk een geluksgevoel bezorgen lezer de geestige en vindingrijke tekeningen van Joep Bertrams.

Al in de jaren tachtig en vroege jaren 1990 werkten Bertrams en Kusters  op vruchtbare wijze samen, destijds in een drietal gedichtenbundels voor kinderen: Salamanders vangen, Het veterdiploma en Een beroemde drummer. Meer dan 25 jaar later tonen zij in congeniale samenwerking opnieuw hun meesterschap in woord en beeld.

Wiel Kusters (1947) debuteerde in 1978 met Een oor aan de grond. Zijn verzamelde gedichten, bijeengebracht onder de titel Leesjongen (2017), en de kleine kwatrijnenbundel In opdracht (2019) werden in 2020 gevolgd door de grote bundel Zonder palet. In Poëziekrant schreef Mathijs Sanders: ‘Kusters is een van onze meest muzikale dichters.’

Joep Bertrams (1946) maakte zijn eerste prentenboek met Karel Eykman De allerallersterkste 1977. De jaren erna werkte hij met onder anderen Willem Wilmink en Wiel Kusters aan prentenboeken op basis van gedichten. Vanaf 1990 is hij voornamelijk als politiek tekenaar werkzaam maar pakt dit jaar met ontzettend veel plezier de samenwerking met Wiel Kusters weer op.

Op donderdag 9 juni wordt de bundel feestelijk voorgesteld in boekhandel De Tribune in Maastricht. Meer informatie vind je hier.

Een week later, op donderdag 16 juni, kun je genieten van een voorstelling in Amsterdam in Athenaeum Boekhandel. Meer info vind je hier.

Of lees hier een stukje uit de publicatie!

 

 

De keerzij van de toestand / L'envers des circonstances / Die andere Seite des Geschehens - Carl Norac

Als Dichter des Vaderlands kreeg Carl Norac in 2020 en 2021 te maken met een heftige actualiteit, met onder meer de coronapandemie, de actie Fleurs de Funérailles/Gedichtenkrans die hij in het verlengde daarvan op touw zette en die in vele Europese landen werd opgemerkt, maar ook met andere ‘toestanden’. Dit boek bevat de weerklank van al die trajecten en gebeurtenissen.

A Stone Flies Up Over the Mountains - Bosse Provoost & Ezra Veldhuis

A Stone Flies Up Over the Mountains bundelt en teksten en beeldmateriaal die aan de basis liggen van twee installatie-performances die het best omschreven kunnen worden als ‘scenische gedichten’: SUN-SET (2020) en Indoor Weather (2021).

Ezra Veldhuis en Bosse Provoost werkten voor SUN-SET en Indoor Weather rond de begrippen ‘kosmogonie’ (hoe wereld geboren wordt) en ‘kosmologie’ (hoe de dingen in een wereld met elkaar verweven zijn).

In het boek vinden we gedichten van Inger Christensen, een tekst van Laurie Anderson en hyperbeknopte scheppingsverhalen van de experimentele filmmaker Stan Brakhage. A Stone Flies Up Over the Mountains bevat daarnaast een breed palet aan beelden, waaronder foto’s van Laura Van Severen, technische schetsen van de voorstellingen en gevonden beeldmateriaal.

Het geheel is een poëtische assemblage, die onverwachte connecties legt tussen wijd uiteenlopende vormen en verhalen.  

Bosse Provoost (1993) en Ezra Veldhuis (1991) verkennen sinds 2018 samen het grensgebied tussen theater, performance en installatiekunst. Ze gaan vaak aan de slag met poëzie. In Matisklo (2018) werden gedichten van Paul Celan geënsceneerd.

Het werk van Veldhuis en Provoost is doordrongen van een fascinatie voor de kosmos, licht, ruimte en scenografie. Poëzie ensceneren betekent voor Provoost en Veldhuis niet alleen het letterlijke uitspreken van gedichten, maar bovenal het verankeren van een poëtica in alles wat samen een voorstelling vormt: het licht, de kostuums, het geluid, de performativiteit, de machinerie, de plek van de toeschouwer.

Het boek kwam tot stand in nauwe samenwerking met Mathieu Serruys en Joris Verdoodt. Zij hielpen het boek mee ontwerpen tot het prachtig en kleurrijk resultaat dat het geworden is!

Ducal handboek - Anneleen De Coux & Carl De Strycker (red.)

Charles Ducal (1952) is een van de belangrijkste dichters van Vlaanderen. In 1987 debuteerde hij opgemerkt met Het huwelijk, een genadeloze vivisectie van huwelijksleven van een Dichter. Nadien onderzocht hij in een aantal bundels de eigen leef- en vooral binnenwereld. De roep van de buitenwereld klonk echter steeds luider. Na veel worstelen met de poëzie brak het engagement onvermijdelijk en definitief door, mede als gevolg van het Dichterschap des Vaderlands dat Ducal als eerste op zich nam (2014-2015).  
In dit Ducal handboek worden naast zijn poëzie zijn proza en een aantal rode draden in het oeuvre belicht door kenners. Op die manier wil het boek een inleiding en naslagwerk zijn bij het werk van deze bijzondere schrijver.
Met bijdragen van Elke Brems, Anneleen De Coux, Lizet Duyvendak, Jooris van Hulle, Bram Lambrecht, Roel Richelieu van Londersele, Yvan De Maesschalck, Kris Pint, Linde De Potter, Johan Reijmerink, Koen Rymenants, Matthieu Sergier, Carl De Strycker en Katelijne De Vuyst.

 Anneleen De Coux (1978) promoveerde op een studie van de metapoëzie van Jacques Hamelink. Zij is redactielid van Poëziekrant en schrijft geregeld artikelen over hedendaagse Nederlandstalige poëzie.

Carl De Strycker (1981) is directeur van Poëziecentrum en hoofdredacteur van Poëziekrant. Hij promoveerde op een proefschrift over de invloed van Paul Celan op de Nederlandstalige poëzie (Celan auseinandergeschrieben,2012). Met Yves T’Sjoen redigeerde hij het Nolens handboek (2018), met Lars Bernaerts het Hertmans handboek (2021) en met Jeroen Dera Gedichten van het nieuwe millennium (2021).

 

Poëziecentrum nodigt je van harte uit op deze boekpresentatie. Die gaat door op vrijdag 1 april 2022 (geen grap!) om 20 uur in CC De Borre. Meer informatie over het programma en hoe je kunt inschrijven, vind je hier!

 

Niets eeuwig dan het ogenblik | De Gedichtenwedstrijd 2022 - Top 100

In de bloemlezing Niets eeuwig dan het ogenblik staan de 100 beste gedichten van de Nederlandse en Vlaamse inzenders voor De Gedichtenwedstrijd 2022. De titel is afkomstig uit het gedicht ‘Rome’ van Jacob Israël de Haan: ‘De Eeuwige Stad. O, Lied, wat is er eeuwig? / Van Rome naar Jeruzalem reisde ik / Langs zee'n diep en bergen bar en sneeuwig: / Ik vond niets eeuwig dan het ogenblik.’

 De bundel biedt een keur aan stemmen en stijlen, vormen en klanken. Zoals elk jaar passeren allerhande onderwerpen de revue.

 De Gedichtenwedstrijd kent de grootste geldprijs voor één gedicht ter wereld: de winnaar ontvangt 10.000 euro. Een (voor)jury van deskundigen uit de kringen van poëzietijdschriften Awater en de Poëziekrant beoordeelt de gedichten anoniem. De hoofdjury (dit jaar bestaande uit Dean Bowen, Andy Fierens, Liesbeth Lagemaat, Dichter des Vaderlands Lieke Marsman en Virginie Platteau) beslist over de uiteindelijke winnaar.

Het doel van de wedstrijd is om meer mensen in Nederland en België te inspireren en te enthousiasmeren voor poëzie. Sinds het begin van de wedstrijd in 2009 namen ruim 22.000 dichters  deel en werden circa 100.000 gedichten ingezonden. Lees meer over De Gedichtenwedstrijd.

Op zaterdag 19 maart 2022 werden de prijzen uitgereikt in De Brakke Grond te Amsterdam. De hoofdprijs van maar liefst €10.000 ging naar Ruth Lasters. Zij diende het gedicht Abrikozen in onder het pseudoniem Paul Bellemans. Lieke Gorter mocht de tweede prijs van €3.000 in ontvangst nemen met het gedicht HUIS. De derde prijs van €1.500 gaat naar het gedicht De dag dat er niets gebeurde van August Tholen.

De dood in een stenen schuilplaats - Lo Fu, vert. Silvia Marijnissen

Lo Fu begon met het schrijven van de eerste gedichten van deze bundel tijdens bombardementen op het eiland Quemoy in 1958, waar hij als verbindingsofficier was gestationeerd. De dood in een stenen schuilplaats, zijn grote doorbraakbundel, geldt in Taiwan als een moderne klassieker en is van grote invloed geweest op het Taiwanese literaire landschap. De in de bundel beschreven belevingen van angst en onzekerheid kunnen worden gelezen als ervaringen van de mens en militair Lo Fu, van al zijn generatie- en lotgenoten onder de vastelanders voor wie het leven in Taiwan op een ‘ballingschap’ neerkwam die mogelijk de rest van hun leven zou duren, of van de moderne mens in het algemeen die te midden van oorlogsgevaar en maatschappelijke ontworteling een weg moet zoeken. Lo Fu zelf noemde het ‘een portret van de onzekerheid en zorgen van de mens in de moderne tijd; een eenzame schreeuw tussen leven en dood, liefde en haat, winst en verlies’. De zeer persoonlijke, soms hermetische beeldspraak geeft de hele reeks bijna een hallucinerend effect, en roept aan de ene kant de surrealistisch literatuur op en aan de andere kant existentialistische en taoïstische denkbeelden.

Lo Fu (1928-2018) is een van de vooraanstaande dichters van Taiwan, die door de jaren heen veel nationale en internationale erkenning heeft gekregen. Hij heeft alle belangrijke Taiwanese literaire prijzen gewonnen, en wordt wel ‘de belangrijkste dichter in de geschiedenis van de moderne poëzie in Taiwan’ genoemd, en ‘de begaafdste contemporaine dichter die in het Chinees schrijft’. Hij werkte als marineofficier, en legde zich steeds meer toe op het werk als dichter, literair redacteur, criticus, vertaler en kalligraaf.

Silvia Marijnissen (1970) is vertaalster van Chinese literatuur. Ze is co-vertaalster van de 18-eeuwse klassieker De droom van de rode kamer, en vertaalde romans van Nobelprijswinnaar Mo Yan en Eileen Chang, moderne poëzie van Jidi Majia, Wang Jiaxin, Yang Mu, Ye Mimi, Hsia Yu, Shang Ch’in, Duoduo en Chen Li, en klassieke landschapspoëzie.

broedland - Jonas Bruyneel

 

dat de oude plaatsen, de morsige kamers

in het lichaam verharden tot een steen

die tegen de organen aandrukt

 

Gedichten als nieuwbouwruïnes. In broedland verkent Jonas Bruyneel het spanningsveld tussen de slijtende mensen die in zijn lichaam een plaats zoeken. In de gedichten vloeit het ruimtelijke over in het menselijke en valt het lichaam samen met de onherbergzame en aangetaste plaatsen waar het naar verlangt.

Jonas Bruyneel (1989) debuteerde in 2015 met de bekroonde verhalenbundel Voorbij het licht. In 2019 volgde de historische roman Vijd. Zijn gedichten verschenen in Het Liegend Konijn, Extaze Literair Tijdschrift en The Low Countries. Tussen 2017 en 2019 was hij stadsdichter van Kortrijk. Daarnaast brengt hij muziek uit onder de naam momoyo.

Deze bundel wordt feestelijk voorgesteld op dinsdag 8 maart 2022 in Tinnenpot in Gent. Iedereen welkom om 20 uur. Gratis toegang, maar schrijf je wel in via events@poeziecentrum.be. Meer informatie over de bundelvoorstelling vind je hier.

Appelblauwzeegroen - Herlinda Vekemans

Van alle zeedieren bleef alleen bij de dolfijn de glimlach bewaard

gewend van oudsher als hij het was om mensen uit de zee te vissen

Zo begint een gedicht over een dolfijn in deze bundel over land, zee, mensen, dieren en planten.

We zijn het allemaal gewend om de wereld met mensenogen te bekijken, inclusief het onheil dat we veroorzaken. In Appelblauwzeegroen wordt de lezer uitgenodigd dit zwart-witdenken los te laten en de wereld te zien in de in elkaar overvloeiende kleuren van onze aarde en alles wat daarop leeft.

Herlinda Vekemans (1961) geeft Engels voor medische en biomedische doeleinden aan de KU Leuven. Ze publiceerde eerder vier bundels bij PoëzieCentrum, waaronder Kwartet voor het einde van de tijd (2015) en Schrikdraad (2011).

Deze bundel wordt feestelijk voorgesteld op zaterdag 5 maart 2022 in Bib Tweebronnen in Leuven. Iedereen welkom om 16 uur. Gratis toegang. Meer informatie over deze namiddag vind je hier.