Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Synchroonliefde - Peter Mangel Schots

Het laatste wat overeind blijft is de liefde. Over de dood heen linkt ze generaties aan elkaar: vaders, moeders, kinderen, minnaars. De ene dag struikelt ze door de beslommeringen van het leven, de andere schittert ze als zonlicht op het water. In zijn debuut toonde Peter Mangel Schots de kleine mens in het raderwerk van de geschiedenis. In deze tweede bundel, Synchroonliefde, verlegt hij de blik meer naar intimiteit onder verschillende omstandigheden: na een verhuis, tijdens reizen, aan een ziekbed of in het spel van geliefden. Een zachte vinger aan de pols van de tijd.

Op de rug gezien. Derde Hans Groenewegenlezing - Alfred Schaffer

‘Du mußt dein Leben ändern.’ Wanneer werd deze regel een tegelwijsheid, behoedzaam met twee vingers uit Rainer Maria Rilke’s ‘Archaischer Torso Apollos’ gelicht? En: Wat zijn de ervaringen die je als mens blijvend veranderen? Door deze vragen aan zichzelf te stellen gaat Alfred Schaffer op zoek naar wat hem naar de poëzie dreef en nog steeds doet drijven. Hij beschrijft zijn eigen zoektocht langs een bibliotheek in een Zuid-Afrikaanse township, de romans van Milan Kundera, recente Afrikaanstalige poëzie en een nieuwe generatie, hedendaagse Nederlandstalige dichters. Een spannende zoektocht, voor eenieder die wil weten hoe poëzie het leven veranderen kan.

cover_sebald_hr.jpg

Onverteld - W.G Sebald & Jan Peter Tripp
Anne Lonsain

Onverteld - W.G. Sebald & Jan Peter Tripp

In het werk van W.G. Sebald, die wereldwijd grote indruk heeft gemaakt met prozawerken als Austerlitz en De ringen van Saturnus, maar die ook zijn leven lang dichter was, is kijken een van de belangrijkste motieven: de ogen als metafoor voor het doordringen van de duisternis, voor het werk van de herinnering, voor het getuigen van “het onvertelde’’. Sebald heeft samen met beeldend kunstenaar Jan Peter Tripp, met wie hij al sinds zijn schooljaren bevriend was, een boek over het kijken willen maken. Tripp etste ogenparen, Sebald schreef zeer korte herinneringsflitsen, gedachten, ‘momenten aan de randen van de waarneming’, zoals Andrea Köhler in haar nawoord schrijft. Tekst en beeld willen geen illustratie of uitleg van elkaar zijn, maar een dialoog voeren. Sebald verongelukte kort nadat hij zijn vriend de teksten had gestuurd, Tripp heeft uiteindelijk de definitieve bundel samengesteld.

cover_luchten.jpg

Luchten leren lezen - gedichten bij poëzielessen voor de derde graad secundair onderwijs
MaelstrÖm reEvolution

Luchten leren lezen

Poëzie voor in de boekentas, in de schoolbibliotheek, maar ook voor in de binnenzak of op het nachtkastje. Deze handzame mini-bloemlezing bevat werk van vier bijzondere poëtische stemmen van vandaag: de jonge hemelbestormers Radna Fabias en Carmien Michels, en de ervaren raspaarden Tom Lanoye en Ilja Leonard Pfeijffer.  

Ondoorgrond - Jozef Deleu

Ondoorgrond. Gedichten 1963-2019 (PoëzieCentrum) bevat de gedichten van de zeven bundels verschenen sinds Jozef Deleu's debuut uit 1963, en de ongepubliceerde bundel Tussentijd. Twee uitgaven lyrisch proza worden ook opgenomen in de nieuwe bundel. 

cover_kor_poeziejongens.jpg

Poëziejongens - Mustafa Kör
Charlotte Severeyns

Poëziejongens - Mustafa Kör

Wat hebben dertien scholieren van een technische school en dichter en schrijver Mustafa Kör met elkaar gemeen? Wat bracht hen samen? Waarom ruilt een dichter zijn stille zolderkamer in voor het geroezemoes van een klas? Deze bundel geeft inzage in het project Dichter in Residentie. Mustafa Kör verbleef gedurende enkele weken op het THHI in Tessenderlo, waar hij d.m.v. taal en bewustwording een groep jongeren warm wilde maken voor kunst en cultuur. Een uniek poëzieproject voor het secundair onderwijs dat verrassende resultaten opleverde.

Trimaran 1, 2019

Het literatuurmagazine Trimaran is de vrucht van de toenadering tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland naar aanleiding van het Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse 2016. Zo genoemd naar de elegante libelle-achtige boten met de drie onderling verbonden, schijnbaar boven de waterlijn zwevende rompdelen. In de naam van het magazine komt dus de intensieve samenwerking tussen de dichters, vertalers, uitgevers en instanties over en weer tot uitdrukking. Esther Kinsky en Annelie David kijken terug op een lange dichterlijke vriendschap. In hun werk is sprake van een levendige en intensieve wisselwerking. Voor deze pilot van Trimaran begeven zij zich in de natuur, onderzoeken de sporen van ontstaan en vergaan in historische en spirituele landschappen. Hun vertalingen worden van context voorzien door een verhelderende correspondentie waarin poëtische gedachtegangen en invloeden, verwantschappen en verschillen zichtbaar worden.

Terug naar toen we begonnen - samengesteld door Ivo van Strijtem

Pieter Bruegel de Oude in veertig nieuwe gedichten
Bruegel is een bakermat. Zijn wereld van ruim vier eeuwen geleden is als een krachtige levensboom blijven doorgroeien tot vandaag. De feestende, de drollige, de lijdende, de wijze en de dwaze, de bezorgde, de onverschillige en de nietige mens ... worden in veertig 21ste eeuwse gedichten van evenveel vooraanstaande Nederlandstalige dichters vertaald naar vandaag. Terug naar toen we begonnen weerspiegelt Bruegel op een unieke, poëtische manier.

In het hart van het hart van de schrijn - Anne Kawala

In het hart van het hart van de schrijn bevindt zich een gouden reliekschrijn. Die is het uitgangspunt voor een waaier van historische verkenningen rond het object zelf, de context waarin het gemaakt is en de vrouw wier gebalsemde hart er ooit in bewaard werd: Anna van Bretagne, in de Franse geschiedenisboeken doodgezwegen, door de Bretons vereerd. In het hart van het hart van de schrijn plaatst zich tussen deze twee historiografische uitersten en vult de leemte met gedichten die evenzovele verhalen vertellen van vrouwen, moeders en zusters, die door de geschiedschrijving onmondig zijn gemaakt, zoals dat ook met heksen en begijnen is gebeurd. De gedichten zijn aanvankelijk geschreven om in het Musée Dobré (Nantes), waar de reliekschrijn zich bevindt, te worden voorgelezen. Ze ontlenen hun oraliteit aan de middeleeuwse poëzie maar ook aan de repetitieve structuren van de Arabische poëzie, verwijzend naar de praktijk van het uitnemen van het hart, die zijn oorsprong vindt in de kruistochten.

aquarel_vanriet.jpg

Jan Vanriet

Editie 'Kouwe kleren. Gedichten 2008-2019' met genummerde aquarel van Jan Vanriet

Exclusieve uitgave van Jan Vanriets nieuwe verzamelbundel Kouwe kleren. Gedichten 2008-2019 voorzien van een genummerde en door de auteur gesigneerde met aquarel ingekleurede print (formaat 15,8 x 21 cm). Vooraf intekenen noodzakelijk.