Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

er_hangt-paard_moors.png

Meeusontwerpt

Er hangt een hoge lucht boven ons/ Liederen van een kapseizend paard - Els Moors

PoëzieCentrum vzw publiceert de heruitgave van Els Moors' bundels Er hangt een hoge lucht boven ons en Liederen van een kapseizend paard in een unieke keerdruk. Twee bundels in een keer!

Steeds op reis en altijd thuis

De 100 beste gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd 2018. 

matisklo_beeld.jpg

Toneelhuis & PoëzieCentrum

Tekstuitgave Matisklo

Een tekstuitgave met gedichten van Paul Celan naar aanleiding van de voorstelling Matisklo.

Serendipity - Paul Claes

Sinds dertig jaar verzamelt Paul Claes leesnotities in Chinese schriftjes met titels als De losse glosse, Literair curiositeitenkabinet, In margine, De scholiast, Hermes, Heureka, Trouvailles, Poëtische puzzels en De formule.
Vanaf 2010 publiceert hij zijn aantekeningen over poëzie in de Poëziekrant. Deze veelgelezen rubriek kreeg de titel ‘Serendipity’: de gave om door toeval en schranderheid iets te ontdekken waarnaar men niet op zoek was. Het uitgangspunt is telkens een genre, een dichter, een gedicht, een vers of een woord waarop via precedenten of parallellen een nieuw licht valt.

Namaal - Nikolaas Demoen

© Nikolaas Demoen, links:"replay", foto, 2018 | rechts: videostill uit "living sculpture" ,HD-film 16x9, 2013
Nikolaas Demoen

Namaak - Nikolaas Demoen

Namaak is de tweede dichtbundel van beeldend kunstenaar Nikolaas Demoen en de opvolger van zijn debuut “Tamelijk” (najaar 2015, poëziecentrum Gent). Op donderdag 22 november wordt het boek voorgesteld in het Charles Vandenhovepaviljoen te Gent.

Grondgebied - Roger de Neef

Grondgebied - Roger de Neef
Pascal Van Hoorebeke

Grondgebied - Roger de Neef

In Grondgebied behandelt Roger de Neef vertrouwde thema’s als bloemen, de wisseling van landschappen en stemmingen, met vaak verwijzingen naar de schilderkunst of jazzmuziek. Opmerkelijk zijn de dagboekgedichten met sterk visuele inslag en humor, de in memoriams zowel voor dieren als voor mensen en de onthutsende moedergedichten.

Antithesen - Elvis Peeters

Hoe zegbaar moet poëzie zijn om wat haast niet te vatten is uit te drukken? In deze bundel wordt de poëzie uitgedaagd de onderliggende werkelijkheid van het talige dat de mens eigen is naar boven te spuwen. Als de mededeling de these is, moet dit wel de antithese zijn. Naakt zijn en beginnen. In deze Antithesen is geen persona aan het woord, maar de taal zelf zoals die door de vermeende antennes van de dichter wordt opgevangen. Een bundel die weinig gemeen heeft met wat tegenwoordig vaak als poëzie wordt gepresenteerd.

Berichten uit het sorteercentrum - Michel Bartosik

Berichten uit het sorteercentrum brengt de onvermoeibaar curiosa opsporende, haast achternadichtende poëziecommentaren samen die Michel Bartosik (21/3/1948 - 1/2/2008) de laatste vijf jaar van zijn leven schreef voor de gelijknamige rubriek in het tijdschrift Poëziekrant. Hij stond in hoog aanzien bij dichters-vakgenoten, en dit lang niet alleen bij de pink-poetsbent. Zo plaatste Erik Spinoy in zijn nawoord bij Schroomuil, de publicatie van Bartosiks verzamelde lyriek, de dichtbundel Rigor Mortis (1980) nog op een eenzame, canonieke hoogte als Chrysanten, roeiers van Hans Faverey. En de ongrijpbare Jacques Hamelinck, die met zijn ontzagwekkende oeuvre verder bijna iedereen anders op afstand wist (en weet) te houden, vereerde hem ooit als zijn lievelingslezer (en vriend) met verschillende versregels, waaronder 'iets (en haast niets)/ dat ik ook gezien had, maar dat jij greep', de voor deze selecte essaybundel misschien wel meest relevante.

Zo andersom is alles misschien - Dirk De Schutter

In Zo andersom is alles misschien worden gedichten gelezen. De gedichten worden zorgvuldig becommentarieerd: ze worden op zichzelf gelezen; van welke bundel ze deel uitmaken of hoe ze passen in het volledige oeuvre van de dichter in kwestie, is van ondergeschikt belang. Zowel Vlaamse (Jos De Haes) als Nederlandse (Hans Faverey), zowel bekende (Rutger Kopland) als minder bekende (Bart Janssen) dichters komen aan bod. De ondertitel van het boek is Tussen dichten en denken. Daarmee geeft de auteur te kennen dat de aandacht voor het literaire en het poëtische in de lectuur gepaard gaat met een filosofische interesse. Lezen speelt zich af tussen dichten en denken, op het kruispunt tussen de literaire zegging en de filosofische waarheid. Op dat kruispunt komt een existentiële ervaring tot stand waarin het vertrouwde vreemd en het vreemde vertrouwd wordt. De verwondering blijft: ontroerd door poëtische woorden en beelden, onderzoekt de auteur hoe zin geboren wordt uit het zintuigelijke en een materiële neerslag vindt in het retorische labyrint van de taal.

Nolens handboek

Nolens handboek
Karakters

Nolens handboek - Carl De Strycker & Yves T'Sjoen (red.)

Leonard Nolens (1947) is een van de meest geprezen en geprijsde dichters van het Nederlandse taalgebied. Voor zijn omvangrijke dichterlijke oeuvre en het dagboekenproza ontving hij in 2012 de Prijs der Nederlandse Letteren. In meer dan vijfentwintig dichtbundels en Dagboek van een dichter klinkt een romantische stem die in een eigengereide beeldentaal en ritmiel reflecteert over leven en dood, vriendschap en liefde, en steeds opnieuw een identiteit tracht te formuleren. In dit Nolens handboek bespreken poëziespecialisten elk werk uit zijn oeuvre.