Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

 

Poëziewedstrijd Nieuwe Vaart

Deadline: 
vr 31 maart 2023, 23u45
Poëziewedstrijd 2023– reglement
 
 • Het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart te Gent begeleidt kinderen met gedrags- en emotionele problemen en hun context. Het OC Nieuwe Vaart organiseert een poëziewedstrijd met als thema Zorgen. Voor meer info over OC Nieuwe Vaart, zie www.oc-nieuwevaart.be.

 • Iedereen kan deelnemen, met uitzondering van de juryleden. Elke deelnemer mag meerdere gedichten indienen. De volledige opbrengst van de poëziewedstrijd gaat naar de werking van het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart.

 • Voor één gedicht dient 10 € inschrijvingsgeld betaald te worden. Als je meerdere gedichten indient, bedraagt het inschrijvingsgeld voor elk volgend gedicht 5 €.

 • Het inschrijvingsgeld schrijf je over op rekeningnummer BE67 2200 3200 5487 op naam van OLO vzw - Miksebaan 264 B - 2930 BrasschaatBELANGRIJK: Als referentie vermeld je ‘Poëziewedstrijd Nieuwe Vaart’ en je pseudoniem(en).

 • De beoordeling van de gedichten gebeurt in twee stappen. Een volwassenenjury stelt uit de inzendingen een shortlist van de best gesmaakte gedichten op. Uit die shortlist zal een kinderjury, bestaande uit kinderen van het OC Nieuwe Vaart, het winnende gedicht kiezen. Dit gedicht wordt afgedrukt op een groot bord en zal worden uitgehangen op een buitengevel van het OC Nieuwe Vaart, naast de winnende gedichten van onze vorige poëziewedstrijden.

 • De volwassenenjury bestaat uit:

   • Chris Spriet, taalleraar secundair onderwijs op rust met tonnen ervaring; auteur taalboeken Nederlands, samensteller poëziebloemlezing ‘We werden honderd jaar ouder’.

   • Joris Denoo, dichter, verhalenschrijver, auteur van jeugdboeken en columnist.

   • Alexandra Boie, kinder- en jeugdpsychiater – levenslang liefhebster van mooie woorden en zinnen, gelooft in de schoonheid en helende kracht van poëzie en is ervan overtuigd dat psychiaters soms beter poëzie zouden voorschrijven in de plaats van pillen.

   • Stijn Vandevelde, hoofddocent vakgroep Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - UGent, voormalig voorzitter Raad van Bestuur van OC Nieuwe Vaart.

   • Sylvie Marie, schrijver, schrijfleerkracht en redacteur bij het literaire tijdschrift Deus ex Machina.. Ze publiceerde vier dichtbundels en één roman en post regelmatig #gramgedichten op Instagram. Een selectie van die #gramgedichten verschenen onlangs in de bibliofiele bundeling ‘Hoog tijd voor een slokje wij’.

   • David Troch, schrijver en schrijfdocent, Gents stadsdichter op rust.

 

 • Elk gedicht moet in het Nederlands geschreven zijn en bestaat uit maximum 20 tekstregels.

 • Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

 • Gedichten kunnen worden ingestuurd tot 31 maart 2023. Het winnende gedicht wordt onthuld op 13 mei 2023 tijdens ons Nieuwe-Vaartfeest.

 • Gedichten kunnen digitaal worden toegestuurd naar poeziewedstrijd@oc-nieuwevaart.be. De inzending moet bestaan uit:

1) E-mailbericht (wordt niet bezorgd aan de jury) met de gegevens van de deelnemer: naam – pseudoniem(en) – geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres.

2) Bijlage met gedicht 1.

3) Eventueel bijlage 2 met gedicht 2. Idem voor een eventueel derde gedicht, enz.

OPGELET! Op elk gedicht moet een verschillend pseudoniem vermeld worden!

 • Gedichten kunnen ook per post worden toegestuurd. In dat geval dienen alle documenten (verschillende gedichten + bijgevoegd document met de schuilnaam(en) en persoonlijke gegevens) te worden opgestuurd naar:

Poëziewedstrijd

P/A OC Nieuwe Vaart

J. Guislainstraat 47

9000 Gent.

 • De auteur geeft met het versturen de toelating tot publicatie van het werk door de inrichters. De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven echter bij de auteur.

 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

 • Verdere info over de wedstrijd kun je bevragen via poeziewedstrijd@oc-nieuwevaart.be.

 
 
 

Met poëtische en andere steun van Creatief Schrijven, Schrijven online en Poëziecentrum