Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

 

Poëziewedstrijd 2019 “Nomaden, zonder toeven of verpozen”

Deadline: 
do 28 februari 2019

Inleiding

Ooit was spoorlijn 83 een vlotte spoorverbinding tussen Kortrijk en Amougies. De lijn was 21,9 km lang maar verloor in de loop der jaren haar oorspronkelijke functie. Een deel van de voormalige spoorwegbedding biedt nu een ideale fietsverbinding tussen Zwevegem en Kortrijk-centrum. Ze maakt op haar beurt deel uit van het Guldensporenpad, een veilige ‘fiets(snel)weg’ tussen de verschillende gemeenten in de Leievallei. Het gedeelte tussen Avelgem en Zwevegem heeft een zeer divers landschappelijk karakter: dit pad is een veel gebruikte wandel- en fietsroute. Het is ingebed in een prachtig stukje natuur in het lichtglooiende landelijk gebied tussen beide gemeenten en wordt doorsneden door het kanaal Kortrijk-Bossuit. Langs dit gedeelte realiseren Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem, en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een poëziepad van station Avelgem tot station Zwevegem. Het project loopt over een periode van 5 jaar: van 2015 tot 2019. Jaarlijks worden 2 gedichten langs het pad geplaatst: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de jaarlijks aangestelde curator.
Momenteel staan reeds 8 gedichten langs het fiets- en wandelpad:

Wedstrijdreglement

1. THEMA 2019: "Nomaden, zonder toeven of verpozen".

2. Winnaars van de tweede en derde prijs ontvangen een boekenpakket.

3. Bij de edities 1 t.e.m. 4 werden de beste gedichten gebundeld in een gelegenheidsuitgave. Bij deze 5e editie wordt er een dichtbundel uitgegeven met de beste gedichten van de vijf edities.

4. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.

5. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2019 minstens 16 jaar oud zijn.

6. De ingediende gedichten dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en zijn maximaal 18 tekstregels lang. Inzendingen in een verwante taal (bvb Afrikaans) kunnen ook meedingen naar een bekroning mits ook een hertaling van het gedicht in de Nederlandse taal wordt ingediend. In dat geval wordt het gedicht in de Nederlandse taal beoordeeld.

7. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.

8. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2019 is als volgt samengesteld: curator en juryvoorzitter Barbara Delft, juryleden Lut de Block, Joris Denoo, Philip Hoorne en Karlijn Sileghem.
Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

9. Het gedicht kan per post of online worden ingediend.
Per post: Het gedicht wordt per post verstuurd naar volgend adres: Poëziepad A-Z, p/a Gemeentepunt, Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem, België.
De inzending bestaat uit: Het getypte gedicht onder pseudoniem. Het getypte gedicht steekt in een gesloten omslag met op de voorzijde van de omslag het pseudoniem. De gesloten omslag bevat tevens een blad met de echte naam van de deelnemer, het pseudoniem, de geboortedatum, het adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Online: Het gedicht kan ook online ingediend worden via het schrijfplatform www.azertyfactor.be. Ga naar de rubriek "kansen" en klik de wedstrijd “Poëzie van A tot Z” aan. Als het gedicht ingezonden wordt via Azertyfactor, hoeft de inzending niet meer opgestuurd te worden met de post. De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.

10. De gedichten worden ingediend tegen 28 februari 2019. De poststempel van uiterlijk 27 februari 2019 is hiervoor bepalend. De winnaar van het bekroonde gedicht wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

11. Aan deze wedstrijd zijn geen geldprijzen verbonden. Het bekroonde gedicht wordt ‘gematerialiseerd’ op een specifiek punt langs de spoorwegbedding en maakt op die manier deel uit van het Poëziepad van Avelgem tot Zwevegem. De materialisatie kan in diverse materialen – hout, steen, staal, kunststof – gebeuren en aldus wordt het gedicht een poëtisch baken op het tracé van de wandel- en fietsroute.

12. De laureaat en alle deelnemers worden uitgenodigd op de bekendmaking en onthulling van het bekroonde gedicht op zaterdag 15 juni 2019.

13. De deelnemers behouden hun auteursrechten. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan zij er evenwel mee akkoord dat de organisatie vrijelijk, mits melding maar zonder financiële tussenkomst, gebruik kan maken van de ingediende gedichten zoals voor promotie, tentoonstelling, publicatie i.v.m. Poëziepad Avelgem-Zwevegem.

14. Binnen het meerjarenproject kan er per dichter maar één gedicht gematerialiseerd worden.

15. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet ontvangen gedichten en het ingestuurde gedicht wordt niet teruggezonden.
Deelnemers die plagiaat plegen op enigerlei wijze, die zich onder meerdere namen inschrijven of zich op één of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten. Idem voor onvolledige inzendingen.