Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

vr 09 september 2022, 9u00
vr 09 september 2022, 13u00
Het Pand (Onderbergen 1, 9000 Gent)

Mustafa Kör kruipt in zijn pen voor de Werelddag Suïcidepreventie

Inzetten op de preventie van zelfdoding is van levensbelang. Daarom wordt er op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, wereldwijd aandacht gevraagd voor dit thema. Zelfdoding treft tal van mensen. Op 10 september tonen we massaal onze betrokkenheid en steun aan elk van hen. Die dag vragen de organisaties achter Zelfmoord1813 en al hun partners wereldwijd om meer aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding. Mustafa Kör kroop in zijn pen voor de Werelddag Suïcidepreventie en leest zijn tweede Gedicht des Vaderlands, dat over dit thema gaat, in primeur voor tijdens de inspiratiesessie voor Mediamakers & de uitreiking VLESP Media Award op vrijdag 9 september in Het Pand in Gent.

België hoort bij de Europese lidstaten die kampen met hoge suïcidecijfers: het Belgisch suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het gemiddelde binnen de Europese Unie. Voor vrouwen bevindt België zich helemaal bovenaan, gevolgd door Litouwen. Voor mannen hebben slechts acht andere landen nog hogere cijfers. Bron: https://www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/cijfers-over-su%C3%AFcide-en-su%C3%AFcidepogingen/vergelijking-cijfers-vlaanderen-europa

Mustafa Kör wil via zijn tweede Gedicht des Vaderlands aandacht vragen voor de te hoge suïcidecijfers. Hij wil iedereen aanzetten om te helpen om het thema zelfmoordpreventie onder de aandacht te brengen. Ook jij kan helpen! Toon je betrokkenheid, communiceer zorgvuldig over dit thema én zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Via deze website lees je aan welke acties je kunt deelnemen.

Hier lees je het gedicht 'Bladval'.
Vertaling naar het Frans: Katelijne De Vuyst, met Danielle Losman en Pierre Geron
Vertaling naar het Duits: Isabel Hessel

Op vrijdag 9 september leest Mustafa Kör dit gedicht in primeur voor tijdens de inspiratiesessie voor Mediamakers & de uitreiking van de VLESP Media Award. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie nodigt journalisten, fictiemakers, communicatiemedewerkers en influencers in Het Pand in Gent uit om deze inspiratiesessie bij te wonen, omdat zorgvuldige berichtgeving en beeldvorming over zelfdoding van levensbelang is. Als mediamaker kan je impact maken en bijdragen aan de preventie van zelfdoding. Dat is ook exact het doel dat Mustafa voor ogen had toen hij zijn gedicht 'Bladval' schreef.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

 

Dichter des Vaderlands is een literair initiatief van Poëziecentrum (Gent), La Maison de la Poésie et de la Langue française (Namen), VONK & Zonen (Antwerpen) in samenwerking met Passa Porta (Brussel), Maison de la Poésie (Amay), het fiEstival maelstrÖm (Brussel) en Midis de la Poésie (Brussel).
Alle gedichten worden i.s.m. het Brussels Vertalerscollectief in de drie landstalen ter beschikking gesteld.

Benieuwd naar onze Dichter des Vaderlands? Lees hier meer over Mustafa Kör. Hij vervult deze rol nog tot 21 maart 2024.

Vragen over Dichter des Vaderlands of de gedichten van Mustafa Kör? Stuur Poëziecentrum een mailtje.
Vragen over de Werelddag Suïcidepreventie en alle acties die in dit kader georganiseerd worden? Stuur VLESP een mailtje.

Voor dit gedicht werkte de Dichter des Vaderlands nauw samen met VLESP en Zelfmoord1813.
VLESP, het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie, is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.
Zelfmoord1813 is een online platform waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden.