Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

 

Workshops & lezingen

1/ Roadshow Poëzie lezen en begrijpen

Voor bibliotheekbezoekers en -medewerkers en leesgroepbegeleiders, culturele centra, …

Wat betekent een gedicht precies en waarin verschilt het van een verhaal of een theatertekst? Van welke poëtische hulpmiddelen bedient een dichter zich en hoe kan je die interpreteren? Hoe raak je wijs uit het kluwen van dichters en stromingen uit de poëziegeschiedenis van de twintigste eeuw?

Deze introductiecursus bestaat uit twee delen. Enerzijds krijgen de deelnemers aan de hand van tal van voorbeelden, tips mee om gedichten te lezen en zoveel mogelijk betekenis te geven aan de teksten. Anderzijds biedt deze cursus een beknopt overzicht van de verschillende poëziestromingen uit de twintigste eeuw in Vlaanderen en in Nederland.

De Roadshow wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers van Poëziecentrum.

Duur: 1 sessie van 2 uur.

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

2/ Hoogtepunten van de poëzie uit de canon

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde stelde een canon van 50 + 1 essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur die iedereen gelezen zou moeten hebben. Uiteraard bevat die ook een aantal belangrijke dichters zoals Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Karel Van de Woestijne, Lucebert en Hugo Claus. Waarom waren hun dichtbundels en verzen zo vernieuwend? In welke maatschappelijke en literaire context moeten we hen situeren? En worden hun gedichten nog gelezen? In deze workshop in elk geval wel. Behalve het verhaal over hun poëzie gaan we ook aan de slag met de gedichten.

Duur: 1 of 2 sessies van 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

3/ Poëzie na 1945

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende een nieuw begin voor de Nederlandstalige poëzie. In de opeenvolgende decennia ontwikkelde de dichtkunst zich snel. In dit overzicht van 1945 tot heden komen alle belangrijke dichters aan bod en wordt de maatschappelijke en literaire context van hun werk belicht. Daarnaast is er ruim aandacht voor hun gedichten. Hugo Claus, Paul Snoek, Herman de Coninck, Jotie T’Hooft, Leonard Nolens, Dirk van Bastelaere, Miriam Van hee, Els Moors, Maud Vanhauwaert e tutti quanti passeren de revue.

Duur: 1 of 2 sessies van 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

4/ Willem Elsschot, dichter?

Is Willem Elsschot een dichter? Zo staat hij in elk geval niet in de eerste plaats bekend. En toch zijn een aantal verzen van hem onsterfelijk geworden – wie ken niet de slagzin: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’? Maar wie weet dat dit een regel van Elsschot is? In deze workshop wordt de poëzie van Elsschot belicht. Er wordt gekeken naar het belang van zijn gedichten in zijn oeuvre en in de Nederlandstalige literatuur, en er worden drie gedichten samen gelezen.

Duur: 1 sessie van 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

5/ Beeld- en muziekgedichten

Poëzie gaat niet zelden over andere kunst. Talloos zijn de gedichten die over schilderijen, beeldhouwwerken, gebouwen of muziek geschreven zijn. In deze workshop bekijken we dit soort gedichten en de bijbehorende kunstwerken.
Gedichten van Rutger Kopland, Judith Herzberg, Robert Anker, Erik Spinoy, Dirk van Bastelaere, Ramsey Nasr, … komen uitgebreid aan bod.

Duur: 1 sessie van 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

6/ Postmoderne poëzie lezen en begrijpen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw dook er zoiets op als ‘postmoderne’ poëzie. Daarin worden hoge en lage cultuur met elkaar vermengd, en dichters gebruiken moeilijke filosofen en referenties aan literatuur in hun gedichten. Dat vinden lezers vaak moeilijk: het lijkt wel alsof je doorgestudeerd moet hebben in een of andere discipline om dit soort poëzie nog te begrijpen. Deze workshop toont dat aan de hand van goedgekozen voorbeelden dat postmoderne poëzie heel speelse poëzie die mits de juiste leeshouding heel wat boeiends te vertellen heeft.
We behandelen onder andere gedichten van Dirk van Bastelaere, Erik Spinoy, Joost Zwagerman, Charles Ducal, Anneke Brassinga, Ilja Leonard Pfeijffer, Astrid Lampe en Saskia de Jong. 

Duur: 1 sessie van 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

7/ Vorming kinderpoëzie

Voor leerkrachten basisonderwijs en bibliotheekmedewerkers

Van (beeld)sonnet tot stripgedicht. Poëzie in de klas is niet saai!

Koudwatervrees om gedichten te lezen in de klas? Niet nodig. Poëzie is er voor iedereen, voor elke gelegenheid. In deze lezing krijg je een overzicht van het huidige aanbod poëzie voor kinderen  en je krijgt tips om ermee aan de slag te gaan in de klas. We kijken ook over het muurtje: van stripgedichten tot beeldsonnetten over non-book poetry tot visuele gedichten. Poëzie is erg divers en avontuurlijk! Je doet vast ideeën op voor de les en/of (school)bibliotheek!

Deze vorming wordt gegeven door een enthousiaste medewerker van Poëziecentrum in Gent, het walhalla van de poëzie in Vlaanderen.

Duur:  1 sessie van 1,5 à 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

8/ Vorming jeudpoëzie

Voor leerkrachten secundair onderwijs en bibliotheekmedewerkers

 Jeugdpoëzie nu!

Poëzie is moeilijk, onleesbaar en saai. Helemaal niets voor jongeren dus ... Of toch? Hoe ziet het landschap van de jeugdpoëzie eruit aan het begin van de eenentwintigste uit? Wat zijn flarfgedichten? Bestaat jeugdpoëzie ook op het internet? Bestaat er ook jeugdpoëzie voor bijzondere doelgroepen? Na deze lezing ben je helemaal mee! We kijken ook over het muurtje: van stripgedichten tot beeldsonnetten over non-book poetry tot visuele gedichten. Poëzie is erg divers en avontuurlijk! Je doet vast ideeën op voor de les en/of (school)bibliotheek!

Deze vorming wordt gegeven door een enthousiaste medewerker  van Poëziecentrum in Gent, het walhalla van de poëzie in Vlaanderen.

Duur:  1 sessie van 1,5 à 2 uur

Meer praktische informatie vind je helemaal onderaan deze pagina. 

 

Praktische informatie over onze lezingen

Duur: sessie van 2 uur
Kostprijs: € 200 + vervoersonkosten.
Locatie: Poëziecentrum (koffie en thee mogelijk) of op verplaatsing (vervoersonkosten te vergoeden)

Technisch: de organisator zorgt voor een scherm en een beamer. De medewerker(s) van Poëziecentrum brengen een computer mee.
Info en boekingen: educatief@poeziecentrum.be of 09 225 22 25 
Aanvragen bereiken ons idealiter 6 weken op voorhand. 
Graag 2 reservedata meegeven.