Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

Pootjebaden in Lyrisch water - interview bij lesmap

Hoe maak je poëzie aantrekkelijker, toegankelijker en meer vanzelfsprekend binnen de eerste graad van het secundair onderwijs? Die vraag stelden Eline, Gianni en Milan zich, drie (inmiddels oud)-studenten Nederlands van de lerarenopleiding aan de HOGENT. Ze zijn het driedelige creatieve brein achter Pootjebaden in Lyrisch watereen boekje waarmee leerkracht en leerling aan de slag kan om de wereld van poëzie beter te leren kennen.

 

Wie zijn de creatievelingen achter het project?

Wij zijn Eline, Gianni en Milan, drie bevriende oud-studenten Nederlands van de lerarenopleiding aan HoGent en het driedelige creatieve brein achter Pootjebaden in Lyrisch water. We stelden dit boekje op tijdens onze opleiding met als doel poëzie aantrekkelijker, toegankelijker en meer vanzelfsprekend te maken binnen de eerste graad van het secundair onderwijs. Wat volgde was een complex en bijzonder interessant proces waaruit dit boekje geboren werd.

Waarover gaat jullie boekje? 

We maken ter illustratie graag de vergelijking met leren zwemmen. De wereld van poëzie wordt te vaak door zowel leerlingen als leraren als abstract, complex en stoffig gezien. Dit boekje neemt de leerlingen bij de hand en laat ze in kleine stapjes kennismaken met enkele klassieke auteurs en met de klank, vorm en de gevoelswaarde van lyrische teksten. Het is niet de bedoeling om de leerlingen te overspoelen met allerlei taaltechnische analyses, aangezien dat ze zou doen verdrinken. In plaats daarvan laat dit boekje de leerlingen even pootjebaden in lyrisch water.

Hoe vinden jullie dat het nu gesteld is met poëzie in het onderwijs? Waarom is dat zo, volgens jullie? 

Het probleem met het hedendaagse poëzieonderwijs is volgens ons de 'mismatch' tussen wat poëzie is en hoe poëzie gezien wordt binnen het onderwijs. Poëzie past niet in het klassieke onderwijssysteem dat enkel en alleen gericht is op direct nut en directe toepasbaarheid. Poëzie laat zich niet binden door een beoordelingssysteem waarin alles meetbaar moet zijn.

Die ongedwongenheid is meteen ook wat poëzie net interessant maakt. Poëzie verwoordt dingen op een manier die zich niet houdt aan conventies. Bovendien is poëzie overal: een woordgrapje in de bovenhoek van een cursusblad vol cijfers en formules, een kleurige graffitizin in een grijze stad, een keurig afgewogen tekst van je favoriete rapper...

Hoe maken jullie een doordachte keuze in het rijke scala aan poëziemateriaal dat voorhanden is? 

Het selectieproces van de gedichten voor ons boekje verliep volgens enkele maatgevende richtlijnen. Het gedicht moest toegankelijk en laagdrempelig zijn, er moest een sterke nadruk liggen op de klank en de vorm van het tekstje en er moesten enkele klassieke lyrische elementen in voorkomen. Eens het gedicht aan die voorwaarden voldeed, kreeg het een plaats in ons poëzieboekje.

We nodigen jullie uit om kennis te maken met ons boekje. Blader er eens door, leg het even weg. Dit is geen sprong in het diepe, dit is Pootjebaden in Lyrisch water.