Poeziecentrum

Wij werken momenteel haastig aan de mobiele versie van onze vernieuwde website!
U kan de oude website nog raadplegen voor verdere informatie,
of u kan hem bekijken op uw desktop.

Poeziecentrum

dinsdag, maart 21, 2023 - 14:00

Turks werelderfgoed vanop het Gentse belfort

Beeldspraak 22: Alara Adilow - Mythen en stoplichten

Waterdruppels - Albert Bontridder

De editie presenteert een vrijwel onbekend facet van het oeuvre van Albert Bontridder en Marcel Wauters. In de jaren zeventig en negentig bezorgden beide kunstenaars drie bibliofiele uitgaven met teksten en tekeningen. Voor een waterdruppel 3 (1975), Vingerknippen naar een vlinder (1975) en Groeten van Mijnheer en Mevrouw Ledepop (1990) bundelen gedichten van Bontridder en tekeningen van Wauters.

De witte pauw - Annouk Westerling en Jo Gisekin

Welke alchemie ontstaat er tussen een beeldend kunstenaar en een witte pauw, wanneer zij het huisdier van haar moeder maandenlang observeert door de lens van haar fototoestel? 'Sommige beelden zijn van zo’n sprekende schoonheid dat ze het maagdelijke ideaal van Schoonheid benaderen. 

Som van tijd - Roger de Neef

Tijd is de maat van het leven. Hij begrenst en ontgrenst wie we zijn, wat wij maken, nalaten.

Dichter Roger de Neef stelt in Som van tijd zijn lezer een allegorisch en schilderkunstig drieluik voor. In het middenpaneel brengt hij fragmenten van zijn herinnering aan die een bestemming en een zin geven aan het grote niets dat als kunstwerk overblijft. Dat hoofdpaneel wordt in de bundel voorafgegaan en ingeleid door het verloop van de vier seizoenen, van rituele gebaren, uiteenlopende stemmingen én bezigheden die nog steeds tot onze collectieve overlevering behoren.

Pagina's

De zuivere lyriek is altijd plagiaat, alleen in eigen leven kan men leren het woord te scheiden van het vlees.

Charles Ducal

Het platvloerse is een pendant van mijn zeer subtiele metafysische vluchten.

Hugo Claus

Met mijn gedichten communiceer ik de perikelen van de communicatie.

Mark Insingel - Poëziekrant, 1986

Dichten is denken met hart en hoofd.

Rik Torfs

Je schrijft niet los van de wereld. Mijn uitgangspunt is dat je de schrijftafel splinter na splinter moet afbreken, zodanig dat je alleen nog kan schrijven op de rug van het leven.

Gwij Mandelinck - Poëziekrant, 1986

Het kunstwerk of gedicht is niet het resultaat van een influistering, eerder een antwoord op het uitblijven daarvan.

Henk van der Waal - Poëziekrant, 2004

Iedereen heeft natuurlijk gevoelens en ideeën, een dichter is geen speciaal soort veldsalade die op een andere manier gevoelens zou hebben of hikken.

Roger M.J. de Neef - Poëziekrant, 1986

De dichter moet alle geijkte begrippen bestrijden.

Willem M. Roggeman - Poëziekrant, 1985

Goede poëzie doet de tijd stollen - Campuskrant KULeuven - 25 mei 2016

Jens Meijen - Jonge Dichter des Vaderlands (België)

De eeuwigheid zwijgt in alle talen. Alleen de vorm kan een stukje verbruikbare tijdeloosheid veroveren.

Henri-Floris Jespers - Poëziekrant, 1982